Eva Mohamad García

evamohamad [at] arcoabogados.es

Formació: 

  • Llicenciada en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Màster en Tributació i Assessoria Fiscal, Centre d'Estudis Financers (C.E.F.)

Especialització: 

  • Fiscalitat Internacional
  • Imposició directa i indirecta 
  • Compliance tributari 

Idioma: Anglès

Pertinença a organismes professionals: Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

Nike