Mercantil

Contractació

 • Contractes de fabricació, subministrament, compra o venda de productes de consum, equips industrials, matèries primeres; etc.
 • Contractes FIDIC, contractes de construcció "claus en mà" de plantes industrials, maquinària complexa, etc.
 • Contractes de llicència.
 • Contractes de transport.

Dret Societari

 • Planificació prèvia i constitució de societats mercantils i altres tipus d'entitats.
 • Redacció d'estatuts i pactes parasocials entre socis o membres d'una joint venture.
 • Defensa dels interessos de socis majoritaris o minoritaris en conflictes societaris.
 • Control de filials a Espanya o a l'estranger, establiment d'estructures holding nacionals o internacionals.
 • Manteniment dels llibres oficials i tasques de secretaria jurídica.
 • Convocatòries i assistència a Juntes Generals.
 • Assessorament a consellers i administradors en relació a les responsabilitats legals.
 • Assessorament a socis respecte a l'exercici dels seus drets.
 • Disseny d'estructures de govern corporatiu.

Conflictes entre socis

 • Conflictes dels socis majoritaris respecte als gestors de l'empresa o socis minoritaris.
 • Conflictes dels socis majoritaris respecte als minoritaris o als gestors.
 • Impugnació d'acords socials anul·lables o nuls.
 • Acció de responsabilitat social contra els administradors de fet o de dret.
 • Processos d'exclusió i/o de separació de socis en companyies de qualsevol tipus, fins i tot les professionals.
 • Accions penals per administració deslleial, apropiació indeguda o altres delictes societaris.
 • Redacció de pactes de socis per prevenir situacions de conflicte així com dotar d'elements per  solucionar-los.

Govern corporatiu

 • Assessorament per la preparació i celebració de juntes generals d'accionistes.
 • Informes anuals de govern corporatiu i de remuneració dels consellers.
 • Organització, estructura i funcionament del consell d'administració i de les comissions delegades.
 • Assessorament sobre retribució d'administradors i directius.
 • Preparació de reglaments de junta i consell i codis de conducta, etc.

Competència Deslleial

 • Protecció davant pràctiques enganyoses, actes de confusió, explotació de reputació aliena, incitació a l’incompliment d'obligacions legals, etc.
 • Assessorament sobre qüestions relacionades amb la normativa publicitària i drets dels consumidors, així com en aspectes de defensa de la competència.

Air Jordan 1 Low "Washed Denim" 2020 For Sale – New Jordans 2018