Interim Legal Management

Oferim als nostres clients el servei de Interim or Part Time Legal Management, és a dir, un advocat amb àmplia experiència en gestió de totes les matèries jurídiques que afecten una empresa, que pot assumir de manera temporal, o permanent però a temps parcial, la gestió dels assumptes jurídics, sent especialment útil en les següents circumstàncies:

  • Substitució temporal de l'advocat responsable de l'assessoria jurídica que es troba de baixa per qualsevol motiu.
  • Prestació del servei mentre l'empresa busca el professional més adequat amb caràcter permanent.
  • Situacions en què canvien els accionistes o socis de referència.
  • Situacions de sobrecàrrega puntual de treball de l'assessoria jurídica interna.
  • Empreses que no compten amb assessoria jurídica interna i desitgen contractar a temps parcial un advocat que s'encarregui de manera global dels seus assumptes jurídics.

Ανδρικά Nike