Compliment normatiu

En un entorn jurídic cada dia més complex, les empreses i les organitzacions de tota mena estan sotmeses a obligacions de compliment normatiu, al control d'organismes reguladors i a obligacions contractuals amb tercers que impliquen un profund coneixement dels riscos reguladors del seu negoci.

Des d'ARCO Advocats oferim als nostres clients l'elaboració del seu programa de Compliance i el seu Codi Ètic, proporcionant, entre altres, els següents serveis:

 • L'elaboració de Codi de Conducta i Ètics.
 • La revisió de les seves anàlisis i avaluacions de riscos de compliment
 • El disseny i implantació de controls adequats dels seus riscos legals i de compliment.
 • El disseny i la implementació de programes de Compliance efectius
 • L'auditoria i preparació per a l'obtenció d'una certificació acreditada dels seus Sistemes de Gestió del Compliance.
 • Implementació i gestió de Canals de Denúncia que ofereixin als emprats anonimat, professionalitat i imparcialitat.
 • Implementació de plans de formació i comunicació en Compliance, adaptats al programa de Compliance concret, així com al Codi Ètic de l'entitat i la seva estructura operativa.
 • Formació específica en matèria de prevenció i administració de riscos legals i de compliment.
 • Formació específica en matèria de riscos legals propis de l'activitat del client
 • Plans i accions específiques de comunicació interna i externa sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i Compliment Normatiu.
 • Implantació de procediments de “Due Diligence” sobre proveïdors i tercers.
 • Plans antifrau conforme OM HFP/1030/2021 de plans de transformació, recuperació i resiliència.
 • Realització d'Auditories de Compliance, a l'efecte de comprovar el nivell d'implementació del Programa de Compliance existent, així com la seva efectivitat i funcionament