Públic

El nostre Despatx ha aconseguit en aquesta àrea un notable nivell d'experiència, obtinguda en assessorament tant a Administracions o empreses públiques com a empreses privades concessionàries, en les àrees de pràctica següents:

  • Contractació pública, incloent la redacció de plecs, ofertes i recursos especials en matèria de contractació.
  • Projectes PPP/PFI, o de col·laboració publico privada.
  • Concessions administratives.
  • Dret mediambiental.
  • Dret urbanístic.
  • Dret administratiu sancionador.
  • Assistència i direcció lletrada en recursos en via administrativa i davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
  • Processos de due diligence.

Nike Air Max