Andorra Desk

Com a conseqüència de la col·laboració del Despatx amb la Cambra de Comerç d’Andorra durant els últims anys, hem participat activament en el disseny i regulació del nou sistema tributari del Principat d’Andorra (nova normativa reguladora de la imposició directa e indirecta), tanmateix en la redacció de les propostes legislatives que han conduit a l’obertura econòmica del Principat a les inversions estrangeres.

El nou marc legislatiu andorrà conté una tributació molt atractiva per persones físiques i per empreses gràcies a uns tipus impositius reduïts i als incentius fiscals a les activitats econòmiques internacionals. Al mateix temps això ha suposat que Andorra ja no sigui inclosa a la llista de paradisos fiscals. Tot això, juntament amb la nova normativa sobre inversions estrangeres, fa que Andorra sigui un territori realment interessant per la inversió empresarial.

El treball realitzat durant els darrers anys comporta que disposem d’un coneixement profund de l’ordenament legal i tributari del país, així com de les possibilitats d’inversió que ofereix.

Un equip especialitzat de professionals del Despatx realitza tasques d’assessorament fiscal i legal per les inversions internacionals, així com totes aquelles actuacions necessàries per l’establiment d’empreses a Andorra.

Boots