La Firma

ARCO Abogados y Asesores Tributarios és una firma multidisciplinària que garanteix als seus clients un assessorament jurídic integral a tot l’àmbit nacional i estranger. Els valors sobre els que es fonamenta la nostra actuació professional són:

  • Qualitat
  • Confiança
  • Compromís
  • Iniciativa
  • Creativitat
  • Aportació de valor

El nostre actiu més important són els professionals que formen part del despatx. És la qualitat dels nostres professionals la que ens permet oferir als nostres clients confiança, experiència i atenció personalitzada.

Oficines

Disposem d’oficines situades a Barcelona, Madrid, València, Eivissa i Palma de Mallorca.

Xarxa d'oficines

L'Equip

La firma compta amb 11 socis i més de 60 professionals amb una sòlida formació jurídica i econòmica que li permet prestar un servei jurídic integral a empreses i particulars mitjançant una atenció directa i personal, anticipant-se i atenent les necessitats de cada client.

La trajectòria dels professionals és diversa; provenen de l’Administració Pública, d’altres firmes d’advocats i d’empreses privades, sense oblidar en cap moment, aquells que s’han format a Arco Abogados y Asesores Tributarios

Professionals

Representació Internacional

Arco és membre de diverses xarxes i associacions internacionals, tals com WTS (World Tax Services), International Referral (IR), International Bar Association (IBA), l’Association International des Jeunes Avocats (AIJA), Associazione Internazionale di Giuristi in Lingua Italiana (AIGLI)) I l’ International Distribution Institute (IDI). Això ens permet donar serveis fiscals i legals de la màxima qualitat a les empreses nacionals que desenvolupen projectes i activitats a l’estranger, i assegurar el compliment de les seves obligacions legals, fiscals i comptables, donant el mateix tipus de serveis a les empreses estrangeres amb presència a Espanya.

Ανδρικά Nike