La Firma

ARCO Abogados y Asesores Tributarios és una firma multidisciplinària que garanteix als seus clients un assessorament jurídic integral a tot l’àmbit nacional i estranger. Els valors sobre els que es fonamenta la nostra actuació professional són:

 • Qualitat
 • Confiança
 • Compromís
 • Iniciativa
 • Creativitat
 • Aportació de valor

El nostre actiu més important són els professionals que formen part del despatx. És la qualitat dels nostres professionals la que ens permet oferir als nostres clients confiança, experiència i atenció personalitzada.

Oficines

Disposem d’oficines situades a Barcelona, Madrid, València, Eivissa i Palma de Mallorca.

Xarxa d'oficines

L'Equip

La firma compta amb 11 socis i més de 60 professionals amb una sòlida formació jurídica i econòmica que li permet prestar un servei jurídic integral a empreses i particulars mitjançant una atenció directa i personal, anticipant-se i atenent les necessitats de cada client.

La trajectòria dels professionals és diversa; provenen de l’Administració Pública, d’altres firmes d’advocats i d’empreses privades, sense oblidar en cap moment, aquells que s’han format a Arco Abogados y Asesores Tributarios

Professionals

Representació Internacional

Arco és membre de diverses xarxes i associacions internacionals, tals com WTS (World Tax Services), International Referral (IR), International Bar Association (IBA), l’Association International des Jeunes Avocats (AIJA), Associazione Internazionale di Giuristi in Lingua Italiana (AIGLI)) I l’ International Distribution Institute (IDI). Això ens permet donar serveis fiscals i legals de la màxima qualitat a les empreses nacionals que desenvolupen projectes i activitats a l’estranger, i assegurar el compliment de les seves obligacions legals, fiscals i comptables, donant el mateix tipus de serveis a les empreses estrangeres amb presència a Espanya.

 

Socis

Tot el nostre treball està dirigit i liderat pels socis de la firma, garantint la màxima qualitat tècnica i aportació d’experiència a cada cas.

Formació:

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona.
 • Subinspector d’Hisenda de l’Estat actualment excedent.

Especialització:

 • Imposició directa i indirecta
 • Consolidació fiscal
 • Reestructuracions empresarials
 • Fiscalitat empresa familiar

Idiomes: anglès

Pertinença a organismes professionals: Membre del Col·legi d’ Economistes de Barcelona

ramonalgas [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Dret, Universitat C.D.E.S. Abat Oliva
 • Màster en Dret Internacional, ESADE

Especialització:

 • Contractació internacional
 • Assessorament legal al sector turístic
 • Dret Nàutic
 • Dret Societari, Secretaries de Consells d’ Administració
 • Operacions de reestructuració societària

Idiomes: francès, anglès, italià.

Pertinença a organismes professionals: Membre de l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona

oriolalmirall [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de València
 • Màster en Assessoria Fiscal, Escola d’ Empresa

Especialització:

 • Imposició directa i indirecta
 • Comptabilitat
 • Reestructuracions empresarials

Idiomes: anglès

rosaballesteros [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona
 • Inspector d’ Hisenda de l’ Estat (excedència)
 • Auditor de comptes
 • Ex Inspector Cap de l’Agència Tributària a Barcelona.
 • Professor de Dret Tributari a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com al Màster de Fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Especialització:

 • Imposició directa i indirecta
 • Procediment tributari i contenciós-administratiu
 • Fiscalitat internacional
 • Preus de transferència

Idiomes: anglès

Pertinença a organismes professionals: Membre de l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona

marianoblanco [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Dret, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
 • Diplomat en Ciències Empresarials, Universitat Oberta de Catalunya

Especialització:

 • Litigació civil
 • Litigació mercantil
 • Dret Immobiliari
 • Resolució Alternativa de Conflictes
 • Reestructuracions i insolvència
 • Dret Públic

Idiomes: anglès, italià, francès

Pertinença a organismes professionals: Membre de l’ Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona, International Bar Association, International Referral y Associazione Internationale Giuristi di Lingua Italiana.

rogercanals [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona
 • Màster en Assessoria Fiscal d’Empreses, Instituto de Empresa de Madrid
 • Inspector d’Hisenda de l’Estat (excedència)
 • Auditor de comptes
 • Ex Delegat d’Hisenda a Tarragona
 • Ex Inspector Cap de l’Agència Tributària a Barcelona
 • Professor del Màster en Fiscalitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Especialització:

 • Imposició directa e indirecta
 • Procediment tributari i contenciós-administratiu
 • Fiscalitat empresa familiar

Idiomes: anglès

Pertinença a organismes professionals: Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona y Membre del Col·legi d’Economistes de Barcelona

manuelfarnos [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Dret, Universidad de Castilla La Mancha
 • Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de València
 •  Inspector d’Hisenda de l’Estat (excedència)
 • Auditor de comptes
 • Ex Inspector Cap de l’Agència Tributària a València

Especialització:

 • Imposició directa i indirecta
 • Fiscalitat internacional
 • Reestructuracions empresarials

Idiomes: francès, anglès

Pertinença a organismes professionals: Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid

franciscofranch [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Tècnic Tributari
 • Tècnic Administració i Finances

Especialització:

 • Comptabilitat
 • Fiscalitat PYME
 • Imposició Indirecta
 • Impostos locals

Idiomes: anglès

mariamarchena [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Ciències Empresarials, Universitat de les Illes Baleares
 • Professor Mercantil Col·legiat al Col·legi de Titulars Mercantils de Balears
 • Auditor de Comptes
 • Gestor Administratiu

Especialització:

 • Imposició directa
 • Comptabilitat

Idiomes: anglès

jaumeribas [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Diplomat en Ciències Empresarials, Universitat de les Illes Balears
 • Màster en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris, Universitat de les Illes Balears.

Especialització:

 • Imposició directa i indirecta
 • Comptabilitat

Idiomes: anglès

vicenteribas [at] arcoabogados.es

Formació:

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques, Universitat de València
 • Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses, Universitat de València
 • Maîtrise en Monnaie et Finance, Université Paris XII
 • Màster en Tributació, Col·legi d’Economistes de València

Especialització:

 • Imposició directa e indirecta
 • Fiscalitat internacional
 • Règim fiscal d’expatriats i impatriats

Idiomes: anglès, francès

Pertinença a organismes professionals: Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València

rafaelvillena [at] arcoabogados.es