Miguel Miralles Socias

miquelmiralles [at] arcoabogados.es

 Formació:

  • Diplomat en Dret Tributari i Assessoria Fiscal, ESIME
  • Tècnic en Gestió Mercantil

 Especialització:

  • Gestió mercantil
  • Imposició directa

Idiomes: anglès

Nike