Turisme

De la mà dels nostres clients, participem en nombroses operacions relacionades amb el sector turístic, tant en els aspectes immobiliaris, com en els de gestió:

  • Promoció, construcció i arrendament d'hotels, aparthotels, condominis, complexos esportius, complexos explotats en règim de multipropietat.
  • Contractes d'explotació o gestió hotelera, contractació de tour operators i agències de viatge, contractes de franquícia.
  • Planificació i assessorament fiscal relacionat amb aquestes activitats.
  • Compra, venda, arrendament i gravamen de negocis d'aquesta naturalesa, incloent due diligence específica del negoci.
  • Tramitació de llicències urbanístiques.
  • Finançament i garanties.
  • Assessorament en la normativa aplicable en les distintes comunitats autònomes per a l'obtenció i tramitació de tota classe de llicències, permisos, etc. per a l'explotació de qualsevol tipus d'establiments vinculats al sector turístic i a l'oci, en general.

ARCO ofereix als seus clients un equip d'advocats amb diferents especialitats que aporten els diferents punts de vista necessaris per donar un assessorament complet: immobiliari, fiscal, mercantil, dret dels consumidors i protecció de dades, administratiu, etc. Així mateix, ARCO disposa d'una xarxa de col·laboradors relacionats amb el sector del turisme i l'oci que li permeten un important networking en aquest camp, generant sinèrgies positives per als seus clients.

Nike