Nàutic

Tenim una notable experiència en aquells aspectes legals relacionats amb marines o ports esportius així com en altres àmbits relacionats amb la nàutica:

  • Assistència en la negociació i redacció de tota classe de contractes de compravenda, arrendament d'amarratges, drets preferents d'ús, pallols, locals situats en zones marítimes, etc.
  • Assistència en la negociació i redacció de contractes per a la compravenda d'embarcacions de qualsevol tipus, vaixells, tant a nivell estatal com internacional.
  • Assessorament en relació amb l'obtenció de permisos, llicències, certificacions, etc. relacionades amb la compravenda d'embarcacions i/o vaixells.
  • Assessorament de societats concessionàries en la gestió diària dels ports esportius i marines, contractes de qualsevol tipus, redacció de reglaments d'explotació i policia.
  • Assessorament en les relacions amb les autoritats portuàries o amb les direccions autonòmiques.
  • Assessorament en l'àmbit de la confraries i altres entitats del sector primari, en tot el que fa al seu govern, relacions amb les administracions, contactes amb proveïdors, instal·lacions i equipaments, etc.

nike headquarters Sneakers