Laboral

Relacionats amb la pràctica mercantil i concursal, també oferim els següents serveis laborals:

  • Reestructuració de plantilles: negociació i execució d'expedients de regulació d'ocupació (Acomiadaments col·lectius/Suspensió de contractes).
  • Due diligence laboral en adquisicions i fusions d'empreses.
  • Contractes d'alta direcció, contractes ordinaris amb pactes especials (exclusivitat, no competència, confidencialitat, etc.).
  • Assessorament sobre la Responsabilitat de l'Alt Càrrec.
  • Sistemes de retribució per a empleats i directius.
  • Disseny de sistemes retributius especials per a la fidelització d'empleats.
  • Successions d'empresa.

Alle Artikel