Fundacions

Assessorem a fundacions, associacions, organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre en general (tant públiques com privades) en tots els àmbits en que operen, atenent totes les seves necessitats (des del vessant jurídica i regulatòria) per al desenvolupament de les seves finalitats i objectius i per a la millor organització dels recursos amb què puguin comptar.

Els nostres serveis inclouen les següents matèries:

  • Assessorament societari: constitució, redacció d'estatuts, assessorament sobre composició dels òrgans de govern, assessorament en les relacions amb els organismes regulatoris autonòmics i estatals.
  • Assessorament continuat en matèria fiscal, comptable i legal. Prestem especial atenció als convenis de col·laboració.
  • Realització de les funcions de Secretaria del Patronat de Fundacions i altres tipus d'entitats.
  • Tramitació de les declaracions d'Utilitat Pública de les Associacions.
  • Negociació i redacció de contractes de Patrocini i Mecenatge.

AIR MAX PLUS