Distribució i Franquícies

Comptem amb advocats especialitzats en les relacions jurídiques i econòmiques derivades de les modernes formes de distribució:

 • Assessorament en l'establiment de xarxes de distribució, tant a Espanya com a l'estranger, triant els contractes i mecanismes més adequats per a cada jurisdicció.
 • Assessorament en la reestructuració de xarxes: resolució o renovació de contractes amb agents, distribuïdors i franquiciats. Redacció de documents contractuals i/o exercici d'accions legals.
 • Assessorament en la resolució de contractes d'agència, distribució i franquícia a fi de minimitzar el seu impacte econòmic.
 • Assessorament a franquiciadors, espanyols o estrangers, comprenent totes les àrees: mercantil, immobiliari, propietat industrial, protecció de dades, fiscalitat, compliment normatiu, drets dels consumidors, etc.
 • Auditoria legal d'empreses franquiciadores, per tal d'avaluar no només el nivell de compliment legal, sinó d'aportar millores en el funcionament de la xarxa.
 • Establiment de mecanismes per reduir la morositat i millorar el cash-flow provinent de distribuïdors i franquiciats.
 • Protecció del know how, marques, patents i altres actius intangibles de fabricants i franquiciadors.
 • Creació d'estructures de màster franquiciats i subdistribuïdors.
 • Assessorament a franquiciadors espanyols en els seus processos d'internacionalització.
 • Creació de centrals o grups de compra.
 • Assessorament en drets dels consumidors, e-commerce i responsabilitat del producte.

NIKE AIR HUARACHE