Concursal i Crisis Empresarials

Disposem d'un equip de professionals multidisciplinaris (advocats, economistes, analistes financers) de dilatada experiència i prestigi en l'àmbit de les situacions de crisis empresarials. Això ens permet assessorar en els diferents àmbits jurídics i econòmics que afecten les empreses en situacions d'insolvència, consistint els nostres serveis en:

 • Planificació estratègica-legal de les situacions de crisi i reorganització d'empreses i grups empresarials.
 • Assessorament en fases pre-concursals, a fi d'intentar aconseguir els acords necessaris amb els creditors per superar la possible situació d'insolvència.
 • Reestructuracions i refinançaments en situacions de crisi empresarial.
 • La preparació i direcció lletrada de concursos de creditors i assessorament continuat en matèria concursal, incloent negociacions amb creditors, entitats financeres i proveïdors.
 • Exercici, previ nomenament judicial, de l'administració concursal d'empreses en situació de concurs.
 •  Intervenció com advocats-administradors concursals.
 • Representació i exercici d'accions en nom de creditors: reconeixement i impugnació de crèdits, incidents concursals, accions rescissòries.
 • Assessorament en matèria de responsabilitat dels administradors derivada de procediments d'insolvència.
 • Insolvències punibles.
 • Actuació com Administradors Concursals nomenats pels Jutjats Mercantils de Barcelona, Madrid o València.
 • Reconeixement i execució de sentències dictades en el si de procediments concursals estrangers.
 • Execució de garanties.

balerínky