Clients Particulars

Oferim als clients particulars atenció personal i serveis d'alta qualitat en les següents àrees:

Assessorament fiscal

Optimització de la càrrega fiscal derivada de l'IRPF; planificació fiscal referent al patrimoni i a la successió; defensa davant actuacions de l'administració.

Dret Immobiliari

Assessorament previ a l'adquisició o venda d'immobles, incloent la due diligence necessària, redacció i revisió dels documents contractuals, planificació fiscal. Reorganització de patrimonis immobiliaris a fi d'optimitzar la fiscalitat i facilitar la gestió dels mateixos. Reclamacions per vicis de la construcció.

Reestructuració del patrimoni personal i/o empresarial

Protecció en cas d'insolvència, optimització de la gestió o la fiscalitat i planificació de la successió.

Patrimoni protegit

Operacions de constitució i aportació al patrimoni protegit de persones disminuïdes.

Defensa dels drets

Com a accionista o soci minoritari o majoritari, davant les actuacions dels gestors o dels altres socis o accionistes.

Dret Administratiu

Assessorament i defensa davant les actuacions de les administracions públiques, tals com expropiacions, llicències de construcció, etc.

Resolució de conflictes

Bé sigui a través de mediació o arbitratge o per la via jurisdiccional.

Dret Nàutic

Assessorament i execució d'operacions de compravenda de iots o amarraments.

Dret de Família

Processos de separació i divorci. El nostre enfocament inclou els aspectes fiscals, patrimonials i immobiliari.

Air Max