Capital Risc

Comptem amb professionals molt reconeguts en el mercat de capital risc, membres de l’ASCRI, que assessoren regularment a fons i societats de capital risc tant nacionals com internacionals, especialment nord-americanes, societats gestores, societats de cartera, inversors, promotors de fons i equips directius, centrant la seva actuació especialment en el tram de middle market.

El nostre assessorament inclou:

  • Disseny i estructuració fiscal de les operacions.
  • Constitució d'entitats de capital risc (ECRs).
  • Redacció de contractes en tot tipus d'inversions (LBO, MBO, MBI) i en el finançament d'aquestes inversions.
  • Assessorament a general partners i limited partners.
  • Inversions de fons a companyies amb dificultats financeres (distressed debt).
  • Noves inversions en qualsevol fase de la vida de la companyia (bolt-on acquisition).
  • Desinversions de societats de capital risc.
  • Adquisicions de societats en tots els sectors i de societats cotitzades per la seva exclusió de cotització (public- to-private).
  • Assessorament a start-ups, tant en les fases inicials com posteriors, especialment en temes de finançament.

Alle Artikel